Gylls Massage

Lev upp igen!


Boka tid


OM GYLLS MASSAGE

Varmt välkommen till min mysiga massagestuga i Hässleholm.

Jag heter Mattias Gyllström och är en certifierad medicinsk massageterapeut, utbildad på ”Axelssons” i Stockholm. Certifikat erhållet av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (KRY).

Mitt kundklientel består av alla typer av människor, men ganska stor andel är elitidrottare och kollegor.

Jag erbjuder massage som passar dig som lider av olika typer av smärta, stelhet, spänningar, muskelvärk, träningsvärk, pseudosciatica och/eller andra fysiska obalanser.
Behandlingarna hjälper dig även att bekämpa stress, minska ångest och depression.

Med fingertoppskänsla skräddarsys behandlingen för att passa just Din kropp.

Behandlande massage, t.ex. medicinsk massageterapi såsom revolving samt, kommer väl till pass vid t.ex. muskelspänning och muskelförkortning, begränsad rörlighet, cirkulationsstörningar, smärta och ömhet, domningar och myofasciala triggerpunkter. Massage främjar blodcirkulationen och mjukar upp muskler, leder och vävnader samt har en stärkande effekt på immunsystemet och lymfsystemet, vilket hjälper kroppen att återhämta sig och återgå till ett friskt ursprungligt tillstånd.
Genom massage frigörs oxytocin, ett ”lugn & ro”hormon. Förhöjd aktivitet av oxytocin skapar ökad tillit, minskar aggressioner och ångest samt dämpar aktiviteten i amygdala. Det lindrar även sömnsvårigheter, hämmar ett överaktivt nervsystem och kan också hjälpa människor som lider av huvudvärk och migrän.

ABOUT GYLLS MASSAGE

( it literally means ”GOLDEN MASSAGE” and refers to my surname)

A warm welcome to my cozy massage cottage in Hässlehom.

My name is Mattias Gyllström and I am a certified medical massage therapist, educated at ”Axelssons” in Stockholm. Certificate obtained by the Body Therapists Association (KRY).

My clientele consists largely of elite athletes, massage therapists, masseurs and podiatrists, but I also treat ”more common” people.

I offer massages suitable for you who suffer from various types of pain, stiffness, tension, muscle pain, training pain, pseudosciatica and/or other physical imbalances.

The treatments also help you fight stress, reduce anxiety and depression.

With fingertip sensitivity, the treatment is tailored to suit your body.

Therapeutic massage, e.g. medical massage therapy such as revolving as well as, comes in handy for e.g. muscle tension and muscle shortening, limited mobility, circulatory disturbances, pain and tenderness, numbness and myofascial trigger points. Massage promotes blood circulation and softens muscles, joints and tissues and has a strengthening effect on the immune and lymphatic systems, helping the body recover and return to a healthy original state.

Through massage, oxytocin, a ”calm & relaxation” hormone, is released. Increased activity of oxytocin creates increased trust, reduces aggression and anxiety and dampens activity in the amygdala. It also relieves sleep difficulties, inhibits an overactive nervous system and can also help people suffering from headaches and migraines.

Öppet mån-söndag: 09:00 – 22:00

Alltid samma pris oavsett tid och dag.

Övriga tider kan efterfrågas, bara kontakta mig senast någon dag innan.

Du kan enkelt boka tid via BokaDirekt.se, men du kan även ringa, sms:a eller maila mig.

Open mon-sunday: 09:00 -22:00

 Always the same price regardless of time and day.

Later hours than that can be asked for the same day, but for earlier hours: just contact me at least a day before.

You can easily book an appointment via BokaDirekt.se, but you can also call, text or email me.


Bokbara tider/bookable times


Gylls Massage

Gylls Massage drivs av mig;
Medicinska massageterapeut Mattias Gyllström, utbildad på ”Axelssons” (Stockholm), certifierad av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (KRY).

Medicinsk massageterapi innebär att jag erbjuder attraktiva och högeffektiva medicinska behandlingsformer såsom Revolving, Positional Release Tentionpoint Technique mm

Kontakta mig/Contact me

Tel: 0708363982

texting is the easiest way to reach me

E-post: mattias.gyllstrom@gmail.com

       Adress:

Magnetvägen 1, 281 51, Hässleholm